Hunsfos historie

Vi tar vare på historien

Vår historie på Hunsfos tar deg tilbake til 1872


I 1872 kjøpte grosserer Kirsebom fra Kristiansand fallrettigheter på begge sider av Hunsøya og et område på sørøst-siden av øya. Den 8. april 1873, stiftet han Otterelvens Papirfabrik. Fabrikken omfattet da en papirmaskin, tresliperi og to klutekokere og et anlegg for oppløsning av cellulose. Fabrikken sleit med økonomiske problemer helt fra starten og allerede i 1880 måtte driften ved Otterelvens Papirfabrik legges ned. Slik starter historien på Hunsfos.

Hardt arbeidende karer på fabriken. Foto: Hunsfos Historielag

I perioden 1880 til 1886 var det bare sporadisk drift av tresliperiet.

17. mars 1886 ble Hunsfos Fabrikker grunnlagt. Hunsfos overtok eiendommer, bygninger og maskineri fra Otterelvens Papirfabrik. Papirproduksjonen var fra starten av basert på egenprodusert tremasse og innkjøpt cellulose. Allerede i 1887 ble det startet opp cellulose-produksjon og i 1892 kom det en ny papirmaskin, PM 2.

Utvikling av Hunsfos Fabrikker skjedde raskt. Fabriken hadde sin storhetstid på 1950-tallet. 

Hugo Torjusen koser seg på ronsa. Foto: Hunsfos Historielag

1957 Ny papirmaskin PM6 ble startet. (Yankee-maskin). Denne maskinen har vi valgt å beholde på Hunsfos og står som et sterkt minne og er nesten som en kunstinnstallasjon ved inngangspartiet i PM6.

Kronprins Olav V besøker Hunsfos Fabriker. Foto: Hunsfos Historielag

1977 En skorstein med en høyde på 90 meter er bygd i tilknytning til anlegget. Pipa er et viktig symbol for bygda og planen er at vi skal jobbe videre med å utvikle pipa til en turistattraksjon.

2011 Hunsfos fabriker gikk konkurs

2012 Seks karer fra Vennesla og Kristiansand kjøper Hunsfos Fabriker og en ny historie starter.

2022 Over 700 personer jobber på Hunsøya.

Små morsomme historier

Miljø

Tidligere Hunsfos fabrikker (papir og cellulosefabrikk) hadde avløp til Otra. Fabrikken er nedlagt for 12 år (september 2001) siden, og de siste 15 år før nedlegging gikk avløpet i industriledning, ikke til elva. Men før det var elva svært så forurenset. Kjemikalier farget Otra både grønn, blå eller rød, noe som endret seg etter hva slags type papir som ble produsert på fabrikken. Det var heller ikke mulig å fiske eller bade på nedsiden av elva.

Nå er heldigvis laksen tilbake og elva friskmeldt.

 

Kvinnene

Det var hardt fysisk arbeid på fabriken, kvinnene som arbeidet fikk jobb på kontorene, i kantina og i labratoriene. De har ikke kommet frem noe om at de ble diskriminert eller på annen måte trakassert, men heller godtatt og tatt vare på. De fikk også delta i bedriftsidretten og var med på turneriner og konkurranse rundt om i Norge. 

Kvinnegrupper dro også på skiturer og andre turer sammen, samholdet var godt og det var et fint sted å jobber, også for kvinnene.

Kunst

Tidlig på 1950-tallet ble det laget flere kunstverk fra fabrikken, disse verkene henger rundt i kontorlokalene på Fabriken.

 

Detaljer

Ta ei runde på området og legg merke til detaljer. Enkelte steder er gammel mursteinen tatt ned, renset og murt opp igjen. I PM6 står fortsatt en av papirmaskinene og en gammel truck plassert, i taket henger hjelmer og store heisekraner, gamle jernvinduer har blitt pusset opp gjør omgivelsene til de rustikke lokalene som det i dag er.

Fargevalg på alt skal være gjennomgående. Slik tar vi vare på noe av det gamle, samtidig som vi har gjenbruk.

Vi tar vare på historien

Vår visjon

Våre gjester skal føle at de blir tatt vare på, at vi tar vare på historien. Vi håper at stedet oppleves som ekte og at vi har kunnskap gjennom flere generasjoner. Vi utvikler Hunsfos med å ta historien med oss samtidig som vi utvikler stedet og opplevelsene.

Ta kontakt