Hunsfospipa et av Norges høyeste bygg

Hunsfos pipa

Hunsfos Fabrikker, er en tidligere papirfabrikk som ligger i Vennesla i Agder. Sammen med Vigeland Brug bidro Hunsfos til at Vennesla-samfunnet gjennom størstedelen av 1900-tallet var et industri-samfunn, hvor arbeiderbevegelsen og arbeiderkulturen stod sterkt.

Hunsfos Fabrikker ble stiftet som aksjeselskap 17. mars 1886 på Hunsøya som ligger i elva Otra i Vennesla kommune.

120 ansatte mistet jobben

I 1913 ble det bygget en kraftstasjon for å forsyne fabrikken med energi.

Papirproduksjonen ble brukt innenlands og eksportert over Kristiansand havn. Etter flere år med underskudd ble fabrikken slått konkurs høsten 2011 etter 125 års drift. Det var da rundt 120 ansatte ved Hunsfos fabrikker.

Utvikling av Hunsfos Fabrikker skjedde raskt. Fabriken hadde sin storhetstid på 1950-tallet hvor det var rundt 1.200 ansatte ved fabrikken.

Et av Norges høyeste byggverk

Visste du at Hunsfospipa er 90 meter høy og er et av Norges høyeste byggverk? Kontrolltårnet på Gardermoen er 91 meter og slår tårnet med 1 meter. Oslo Plaza er på 109,7 meter og Nidarosdomen er på 97, 8 meter, mens Kristiansand Domkirke er på 70 meter.

Foto: 3D Design


Vår visjon 

Våre gjester skal føle at de blir tatt vare på, at vi tar vare på historien. Vi håper at stedet oppleves som ekte og at vi har kunnskap gjennom flere generasjoner. Vi utvikler Hunsfos med å ta historien med oss samtidig som vi utvikler stedet og opplevelsene.