Faglig påfyll til bedriften?

Å skape en arbeidsplass der kommunikasjonen er god og relasjonene trygge

I samarbeid med Relasjonskoden kan vi tilby aktiviteter og oppgaver, som garantert gir en oppvekker, og som kan dras nytte av privat så vel som i jobbsammenheng. Her toucher vi innom temaer som: 

  • Tillit
  • Trygghet
  • Lederskap
  • Nytenkning
  • Løsningsorientert fokus

God kommunikasjon og relasjon, vil bidra til å både avdekke og utnytte ressurser som finnes i din bedrift 

RELASONSKODEN I DYBDEN

Her går vi dypere inn på «nerven» til bedriften,  hvor dere gir en bestilling på hva din bedrift ønsker å forbedre eller forsterke. Det være seg, effektiv kommunikasjon, konflikthåndtering eller andre typer utfordringer på arbeidsplassen. Det kan også dreie seg om for eksempel å utvikle og opprettholde en positiv arbeidskultur/bedriftskultur og arbeidsglede, eller hvordan å ivareta og utvikle ressursene som er i bedriften. 

Vi skreddersyr et opplegg for dere, med bakgrunn i deres opplysninger og ønsker i samtale med oss, i forkant av denne dagen. Vi kan skreddersy et opplegg for kun ledere, ansatte, eller samlet for hele bedriften. Vi arbeider med et hovedfokus på praktisk og positiv psykologi. Varighet fra 2 timer – hele dagen, eller over 2 dager. Dagen(e) kan inneholde foredrag, praktiske oppgaver/aktiviteter, teambuilding m.v. 

Og vi kan i etterkant av dette jobbe videre ut i bedriften, på gruppenivå eller individnivå.

RELASJONSKODEN – WORK  LIFE BALANSE

Nøkkelen til trivsel og suksess i dagens hektiske og høytkrevende verden, er å balansere arbeid og liv. 

Vi pøser på med inspirasjon,  og gir deg enkle, men effektive verktøy til å kunne oppnå balanse og effektivitet, på begge arenaer.

Liv-Karin Evensen Terapeut/leder/foredragsholder

Elisabeth Tangen Vik HR/kommunikolog/foredragsholder

Vi syr sammen et spennende opplegg på Hunsfos eller Hartmanns brygge

Ute eller inne, vi gjør dagen innholdsrik og morsom

Ta kontakt