Tilbakemelding Hunsfosdagen 22.april 2023

  Gi oss din tilbakemelding

  Hjelp oss å bli bedre, fortell oss hvordan du opplevde Hunsfosdagen.
  Gi oss en rangering fra 1 -7.
  Hvor 1 en dårligst og 7 er best.


  1234567
  1234567
  1234567
  1234567
  1234567
  1234567
  1234567
  1234567
  1234567

  Takk for din tilbakemelding

  All informasjon blir behandlet konfidensielt

  Vennlig hilsen

  Agnar og Hunsfos Opplevelse