Vår miljøprofil

Miljøfyrtårn

19.september 2021 ble Hunsfos Opplevelse miljøsertifisert som Miljøfyrtårn.

Å bli sertifisert betyr følgende: Virksomheten har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.